banner

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty mở rộng.

        Sáng 17/03/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty mở rộng để đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác.

        Theo báo cáo tại Hội nghị, nhìn chung trong năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Huyện Thăng Bình và Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các tổ chức đoàn thể vận động CBCN-LĐ đã ra sức thi đua, hăng say lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức. Bên cạnh đó, cấp ủy cũng đã tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như: Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc đến các chi bộ một cách nghiêm túc và hiệu quả… Lãnh đạo thực hiện tốt đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng, công tác đền ơn đáp nghĩa.
        Tại Hội nghị cũng đã thống nhất, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Bổ sung nhân sự vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty và lấy ý kiến bổ nhiệm cán bộ.
 

Quang cảnh Hội nghị.

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Bảo Tri – Bí thư Đảng ủy – TGĐ Công ty biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng của các chi bộ trực thuộc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế còn tồn tại cần khắc phục.
        Trong thời gian tới, đồng chí Thái Bảo Tri đề nghị các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết đề ra như: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty; kế hoạch khai thác, chế biến, doanh thu, tài chính, chăm lo đời sống cho CBCNV, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm;  chuẩn bị thật tốt cho công tác Đại hội các chi bộ năm 2022. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Đảng, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Đặc biệt là chuẩn bị nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo các hoạt động nhằm chào mừng 25 năm Thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam vào tháng 10/2023.
 

Đại diện tập thể Chi bộ Văn phòng Công ty nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

      Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty cũng đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể Chi bộ Văn phòng Công ty và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.
 

Các đảng viên xuất sắc nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty.

       Trước đó, Đảng ủy Công ty cũng đã được Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xếp loại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và  01 đảng viên nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền do Huyện ủy Thăng bình trao tặng.

Đài Trang