banner
Sơ đồ tổ chức

sdto chuc cty 1
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

HÀ VĂN KHƯƠNG


 THÀNH VIÊN HĐTV
 
                                        5A THANH                  42059217 260561428124759 7064790871966744576 n (1)                              
                               TRƯƠNG VĂN THÀNH      TRƯƠNG THU
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
42059217 260561428124759 7064790871966744576 n (1)
TRƯƠNG THU
P.TỔNG GIÁM ĐỐC               P.TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI NGỌC BÌNH                         MAI VĂN PHÁP


    KSV CHUYÊN TRÁCH
      
LIÊN VĂN HÙNG
         

Tin tức nội bộ

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019

Ngày 05-06/3/2019 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019