banner

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần của tuổi trẻ trong công tác Thanh niên

      Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thái Bảo Tri – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam trong cuộc họp với BTV Đoàn Thanh niên Công ty vào sáng ngày 22/3/2022.

      Tại cuộc họp, đồng chí Thái Bảo Tri thay mặt BTV Đảng ủy, Ban Lãnh đạo  biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên Công ty trong năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về định hướng trong công tác Đoàn nhưng cũng đã tạo được sự lan tỏa sâu sắc.


Đồng chí Thái Bảo Tri – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

      Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã chỉ đạo và đưa ra các kế hoạch cần thực hiện tốt trong năm 2022 tới như: Tổ chức các hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty; Các hoạt động mang tính chất biểu dương, tuyên truyền, lan tỏa đến mọi người; Các phong trào về phát huy sáng kiến, các ý tưởng trong đoàn viên thanh niên cần tham gia một cách mạnh mẽ.
      Xây dựng chương trình gắn với địa phương và đơn vị, thực hiện tốt các chương trình hoạt động của Đoàn cấp trên. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên Công ty trong thời gian tới.
      Đoàn là đội hậu bị đáng tin cậy của Đảng, chính vì thế Đoàn Thanh niên Công ty cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần của tuổi trẻ trong công tác thanh niên hướng đến kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Đại hội Đoàn các cấp trong năm 2022.


Đồng chí Mai Văn Pháp – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại cuộc họp.

      Đồng chí Mai Văn Pháp – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Công ty cần quan tâm, xây dựng tốt đề án nhân sự về độ tuổi, cơ cấu, chất lượng đoàn viên tại các chi đoàn, cấp Ủy Đảng sẽ quan tâm, hỗ trợ và củng cố lại nhân sự cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới. 


Phát biểu của BTV Đoàn Thanh niên Công ty tại cuộc họp.

Đài Trang