banner
HĐTV, Ban giám đốc, KSV


HÀ VĂN KHƯƠNG

HÀ VĂN KHƯƠNG

TV HĐQT TẬP ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐTV
01/01/1970

TRƯƠNG THU

TRƯƠNG THU

Thành Viên HĐTV
09/11/1964

TRƯƠNG VĂN THÀNH

TRƯƠNG VĂN THÀNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
15/01/1965

BÙI NGỌC BÌNH

BÙI NGỌC BÌNH

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng
10/10/1976

MAI VĂN PHÁP

MAI VĂN PHÁP

Phó Tổng Giám Đốc kiêm GĐ NTCS Đức Phú
05/05/1984

LIÊN VĂN HÙNG

LIÊN VĂN HÙNG

Kiểm Soát Viên chuyên trách
26/01/1965

Thái Bảo Tri

Thái Bảo Tri

TVHĐTV-Tổng Giám Đốc
23/08/2020