banner
HĐTV, Ban giám đốc, KSV


HÀ VĂN KHƯƠNG

HÀ VĂN KHƯƠNG

TV HĐQT TẬP ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐTV
01/01/1970

TRƯƠNG THU

TRƯƠNG THU

Thành Viên HĐTV - Tổng Giám Đốc
09/11/1964

TRƯƠNG VĂN THÀNH

TRƯƠNG VĂN THÀNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
15/01/1965

BÙI NGỌC BÌNH

BÙI NGỌC BÌNH

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng
10/10/1976

MAI VĂN PHÁP

MAI VĂN PHÁP

Phó Tổng Giám Đốc kiêm GĐ NTCS Đức Phú
05/05/1984

LIÊN VĂN HÙNG

LIÊN VĂN HÙNG

Kiểm Soát Viên chuyên trách
26/01/1965

Tin tức nội bộ

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019

Ngày 05-06/3/2019 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019