banner
HĐTV, Ban giám đốc, KSV


HÀ VĂN KHƯƠNG

HÀ VĂN KHƯƠNG

TV HĐQT TẬP ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐTV
31/12/1969

TRƯƠNG THU

TRƯƠNG THU

Thành Viên HĐTV
09/11/1964

TRƯƠNG VĂN THÀNH

TRƯƠNG VĂN THÀNH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
14/01/1965

BÙI NGỌC BÌNH

BÙI NGỌC BÌNH

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng
09/10/1976

MAI VĂN PHÁP

MAI VĂN PHÁP

Phó Tổng Giám Đốc kiêm GĐ NTCS Đức Phú
04/05/1984

LIÊN VĂN HÙNG

LIÊN VĂN HÙNG

Kiểm Soát Viên chuyên trách
25/01/1965

Thái Bảo Tri

Thái Bảo Tri

TVHĐTV-Tổng Giám Đốc
23/08/2020