banner

HỘI THI TAY NGHỀ NÂNG BẬC THỢ NĂM 2018

Từ ngày 24/9/2018-28/9/2018 Công ty đã tổ chức thi tay nghề nâng bậc thợ năm 2018 cho 135 công nhân trực tiếp sản xuất (thí sinh) tại 5 Nông trường và xí nghiệp chế biến dịch vụ
             Thực hiện thông báo số 97/TB-CSQN ngày 07/09/2018 của Công ty TNHH  MTV Cao su Quảng Nam về việc tổ chức thi tay nghề nâng bậc thợ năm 2018.
             Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho Công nhân trực tiếp sản xuất  theo đúng quy định của Công ty và Nhà nước, đồng thời có cơ sở nâng bậc cho công nhân trực tiếp sản xuất đồng thời nâng cao tay nghề, giúp công nhân nắm vững lại các QTKT về chăm sóc vườn cây cao su và khai thác mủ cao su.
a
         Từ ngày 24/9/2018-28/9/2018 Công ty đã tổ chức thi tay nghề nâng bậc thợ năm 2018 cho 135 công nhân trực tiếp sản xuất (thí sinh) tại 5 Nông trường: NTCS  Đức Phú: 39 thí sinh. NTCS Hiệp Đức: 54 thí sinh , NTCS Trà Nô: 10 thí sinh, NTCS Nông Sơn: 9 thí sinh, NTCS Phước Sơn: 20 thí sinh và Xí nghiệp chế biến-dịch vụ mủ Hiệp Đức: 3 thí sinh.
a
            Ban tổ chức thi tay nghề nâng bậc của Công ty đã cung cấp tài liệu, các câu hỏi thi ở các cấp bậc thợ tay nghề khác nhau từ bậc 2/6 đến bậc 6/6  giao cho các đơn vị trực thuộc tổ chức ôn tập cho các thí sinh từ ngày 7/9/2018.
a

               Đ/c Ngô Anh Tuấn TP. TCHC-LĐTL thông qua nội quy thi nâng bậc thợ.

          Các thí sinh về dự thi tay nghề nâng bậc thợ đầy đủ, có sự chuẩn bị kỷ lưỡng, ôn tập, rèn luyện nắm bắt rõ các câu hỏi lý thuyết về quy phạm, quy trình kỹ thuật chăm sóc và khai thác mủ cao su.
a

             Trong quá trình thi các thí sinh tham gia rất chăm chỉ, nghiêm túc, thực hiện các quy chế thi nâng bậc. Tập trung làm bài tốt để có kết quả cao đảm bảo nâng bậc đúng hạn và nắm vững QTKT nhằm chăm sóc tốt vườn cây và khai thác mủ đảm bảo.
           Về phần điểm thực hành Ban tổ chức quy định lấy điểm chấm lỗi kỹ thuật hàng tháng của Công nhân khai thác mủ và đánh giá chất lượng vườn cây KTCB đối công nhân chăm sóc cao su KTCB.
a

                 Qua kiểm tra sơ bộ bài thi của các thí sinh, ban tổ chức đánh giá đợt thi tay nghề nâng bậc thợ lần này các thi sinh chuẩn bị rất tốt, có đầu tư trong công tác ôn tập nắm vững các câu hỏi về QTKT do ban tổ chức đưa ra. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với đội ngũ công nhân khai thác mủ cao su và chăm sóc vườn cây KTCB của Công ty góp phần giữ tốt vườn cây khai thác trong một chu kỳ cho năng suất ổn định.

                                                                                                      V.Thảo phòng TĐ-TT-VT tổng hợp.