banner

Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức “Ngày hội Đoàn viên"

      Chương trình “Ngày hội Đoàn viên” là một trong những hoạt động của Đoàn Thanh niên Công ty nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Quang cảnh chương trình Ngày hội đoàn viên

      Ngày 20/3, các bạn Đoàn viên Chi đoàn văn phòng đã được BTV Đoàn công ty tuyên truyền về Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, các văn bản chỉ đạo công tác Đại hội của BCH Đoàn huyện Thăng Bình.

Các bạn đoàn viên thanh niên chung tay dọn dẹp khuôn viên công ty xanh – sạch – đẹp

    Phát động cho cán bộ đoàn, đoàn viên đăng ký đề xuất ý tưởng, sáng kiến trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Các bạn đoàn viên thanh niên chung tay dọn dẹp khuôn viên công ty xanh – sạch – đẹp

     Kết thúc buổi sinh hoạt chính trị các bạn đoàn viên thanh niên đã chung tay dọn dẹp khuôn viên công ty xanh – sạch – đẹp. Đây cũng là hoạt động định kỳ hàng tháng của Chi đoàn Văn phòng Công ty.

Các bạn đoàn viên thanh niên chung tay dọn dẹp khuôn viên công ty xanh – sạch – đẹp
Chung tay dọn dẹp khuôn viên công ty xanh – sạch – đẹp

ĐÀI TRANG