banner
Bàn giao Nhà Mái âm

Bàn giao Nhà Mái âm

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019

Ngày 05-06/3/2019 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019
Đoàn thanh niên Công ty đồng hành chia sẽ khó khăn với người dân vùng lũ lụt.

Đoàn thanh niên Công ty đồng hành chia sẽ khó khăn với người dân vùng lũ lụt.

Đoàn thanh niên Công ty đồng hành cùng chương trình bàn giao công trình đoàn thanh niên năm 2018 và chia sẽ khó khăn với người dân vùng lũ lụt của BCH đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
dang hinh

Tạp chí Đông Nam Á Seatimes thực hiện chuyên đề “ Quảng Nam – Kiến tạo môi trường kinh doanh – điểm tựa của nhà đầu tư và khởi nghiệp” làm việc với đồng chí Trương Thu Tổng Giám đốc Công ty.

Thực hiện phát hành ấn phẩm đặc biệt Đối ngoại cho tỉnh Quảng Nam theo chuyên đề “ Quảng Nam – Kiến tạo môi trường kinh doanh – điểm tựa của nhà đầu tư và khởi nghiệp”Tạp chí đã chọn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam là một trong những đơn vị tiêu biểu, đã và đang đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua để làm việc.

Các tin khác