banner
Đoàn thanh niên


LƯU VŨ NGUYỆT MINH

LƯU VŨ NGUYỆT MINH

NV P.TCHC-LĐTL Bí Thư đoàn Thanh Niên
07/04/1981

NGÔ VĂN KHÁNH

NGÔ VĂN KHÁNH

NV P. QLKT- Phó Bí thư đoàn Thanh niên
20/05/1990

ĐOÀN NGỌC KHÊ

ĐOÀN NGỌC KHÊ

KH-KT NTCS Nông Sơn-UVBTV Đoàn Thanh Niên
28/01/1983

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ NGỌC

NV P.KHĐT-UVBTV Đoàn Thanh Niên
07/08/1992

ĐẶNG NGỌC VƯƠNG

ĐẶNG NGỌC VƯƠNG

Nhân viên phòng TTBVQS Công ty-UVBTV Đoàn Thanh Niên
02/04/1983

Tin tức nội bộ

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019

Ngày 05-06/3/2019 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019