banner

Công Ty TNHH MTV Cao Su Quảng Nam Tuyển Dụng Nhân Sự

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tuyển dụng 02 vị trí Kế toán tổng hợp. Làm việc tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 03/03/2022 đến ngày 31/03/2022
Liên hệ: 0932 597 539 - Chị Uyên - Phó Phòng Hành chính - Tổng hợp. Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty.