banner

Liên hoan tiếng hát Người lao động Đất quảng năm 2018

Ngày 11/8/2018 Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam đã tham gia liên hoan tiếng hát người lao động Đất quảng năm 2018 do Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức.
Ngày 11/8/2018  Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam đã tham gia liên hoan tiếng hát người lao động  Đất quảng năm 2018 do Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức.
 
  Đ/c Lê Vĩnh Kha biểu diễn tiết mục đơn ca cùng với đội múa phụ họa đoàn thanh niên Công ty: Tiết mục đạt giải khuyến khích
Nhãn  Đ/c Lê Vĩnh Kha biểu diễn tiết mục đơn ca cùng với đội múa phụ họa đoàn thanh niên Công ty: Tiết mục đạt giải khuyến khích

     
Đ/c Lưu Vũ Nguyệt Minh PBT đoàn Công ty nhận giải khuyến khích toàn đoàn
Đ/c Lưu Vũ Nguyệt Minh PBT đoàn Công ty nhận giải khuyến khích toàn đoàn

 Mặt dù trong thời điểm ngành cao su nói chung và Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn do giá mủ có xu hướng giảm, nhưng với tinh thần thanh niên nhiệt huyến. Đoàn thanh niên Công ty cũng đã tổ chức tập luyện và tạo điều kiên cho đoàn viên tham gia liên hoan tiếng hát người lao động Đất quảng  đạt được kết quả đáng khích lệ;  02 giải khuyến khích tiết mục và giải khuyến khích toàn đoàn.  

                                                                                                                                  ĐTN Cty