banner

Lễ công bố chức danh TV-HĐTV và P. TGĐ công ty

LỄ CÔNG BỐ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐTV VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
     Theo đề nghị của Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo để thuận lợi cho công việc chỉ đạo, điều hành SXKD trong thời gian đến. Tập đoàn CNCS Việt Nam đã thống nhất bổ nhiệm Ông Trương Văn Thành-TP. QLCL giữ chức vụ Thành viên HĐTV Công ty và thỏa thuận bổ nhiệm Ông Mai Văn Pháp – Giám đốc NTCS Đức Phú giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Công bố quyết định
  Ông Ngô Anh Tuấn TP.TCHC-LĐTL công bố quyết định
 
     Ngày 20/02/2018  thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Tập đoàn CNCS Việt Nam, Ông Ngô Anh Tuấn- Trưởng phòng TCHC-LĐTL đã công bố quyết định số 12/QĐ-HĐQTCSVN  ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc bổ nhiệm Ông Trương Văn Thành-TP. QLCL giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty, và quyết định số 14/QĐ-HĐTVCSQN ngày 11 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam về việc bổ nhiệm Ông Mai Văn Pháp – Giám đốc NTCS Đức Phú giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
     Về dự lễ công bố chức danh có Ông Hà Văn Khương – Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn  kiêm Trưởng ban QLKT- Chủ tịch HĐTV Công ty và các đồng chí trong ban Lãnh đạo Công ty, Cán bộ chủ chốt Trưởng, phó các phòng, Giám đốc các Nông trường…
công bô saa
  Ông Hà Văn Khương phát biểu chúc mừng
             
     
Tại buổi lễ ông Hà Văn Khương đã trao quyết định và chúc mừng 02 đồng chí Trương Văn Thành và Mai Văn Pháp đã được Tập thể CBCNV Công ty đề bạc bổ nhiệm vào các vị trí Lãnh đạo của Công ty, trong thời gian đến với vai trò là Chủ tịch HĐTV Công ty sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho 02 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
a
Ông Trương Văn Thành phát biểu nhận chức
a
                Ông Mai Văn Pháp phát biểu
             Phát biểu tại buổi lễ nhận chức Ông Trương Văn Thành và Ông Mai Văn Pháp đã bày tổ lòng cảm ơn sâu sắc đến tất cả CBCNV trong toàn Công ty, Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo Tập đoàn trong thời gian qua đã tin tưởng, đề bạc và bổ nhiệm mình, trong thời gian đến bản thân luôn phấn đấu, nổ lực hơn nữa để hoàn tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới và cùng với tập thể Lãnh đạo, CBCNV trong toàn Công ty đoàn kết, chung sức, cùng một ý chí để chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tổ chức SXKD Công ty ngày càng hiệu quả…, ổn định, nâng cao thu nhập của CBCNV trong toàn Công ty góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
a
   Đ/c Trương Thu TGĐ Công ty tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí.
                                                                                                                  Văn Thảo
 

Video clip

Kỹ Thuật cạo mủ cây Cao Su

Kỹ Thuật cạo mủ cây Cao Su

Kỹ thuật cạo đục không rong mương dẩn mủ giảm sức

Kỹ thuật cạo đục không rong mương dẩn mủ giảm sức

Mở miệng cho Cao su

Mở miệng cho Cao su

Bài giảng điện tử - Kỹ Thuật Cạo Và Sơ Chế Mủ Cao Su Tại Vườn Sản Xuất

Bài giảng điện tử - Kỹ Thuật Cạo Và Sơ Chế Mủ Cao Su Tại Vườn Sản Xuất

Kỹ Thuật cạo mủ cây Cao Su

Kỹ Thuật cạo mủ cây Cao Su