banner

Tháng 3/2018, Việt Nam xuất khẩu 86 nghìn tấn cao su, giá trị đạt 130 triệu USD

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 3/2018 ước đạt 86 nghìn tấn với giá trị đạt 130 triệu USD. Với ước tính này, khối lượng xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm 2018 của Việt Nam đạt 272 nghìn tấn và 403 triệu USD, tăng 8,9% về khối lượng nhưng giảm 20,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2018 đạt 1.471 USD/tấn, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trung Quốc, Ấn Độ, và Malaysia là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018, chiếm thị phần lần lượt 53,4%, 8,4% và 6,9%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cao su trong 2 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh là Ấn Độ (gấp 3,8 lần), Malaysia (29%) và Indonesia (18,1%).

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 2 NĂM 2018

Tháng 3/2018, Việt Nam xuất khẩu 86 nghìn tấn cao su, giá trị đạt 130 triệu USD

 

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 3/2018 đạt 62 nghìn tấn với giá trị đạt 113 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị cao su nhập khẩu 3 tháng đầu năm đạt 157 nghìn tấn với giá trị 279 triệu USD, tăng 29,3% về khối lượng và tăng 5,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

 

Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 2 tháng đầu năm 2018 là Hàn Quốc, Campuchia, Nhật Bản và Thái Lan chiếm 53,7% thị phần. Trong 2 tháng đầu năm 2018, giá trị cao su ở một số thị trường nhập khẩu chính giảm. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu giảm mạnh nhất là thị trường Nga với mức giảm là 38,4%, tiếp đến là thị trường Capuchia (-26,2%) và thị trường Nhật Bản (-20,8%). Ngược lại, một số thị trường có giá trị nhập khẩu tăng. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2017 là Malaixia (gấp hơn 2 lần), Trung Quốc ( 52,3%) và Thái Lan ( 17%).

 

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 2 NĂM 2018

Video clip

Kỹ Thuật cạo mủ cây Cao Su

Kỹ Thuật cạo mủ cây Cao Su

Kỹ thuật cạo đục không rong mương dẩn mủ giảm sức

Kỹ thuật cạo đục không rong mương dẩn mủ giảm sức

Mở miệng cho Cao su

Mở miệng cho Cao su

Bài giảng điện tử - Kỹ Thuật Cạo Và Sơ Chế Mủ Cao Su Tại Vườn Sản Xuất

Bài giảng điện tử - Kỹ Thuật Cạo Và Sơ Chế Mủ Cao Su Tại Vườn Sản Xuất

Kỹ Thuật cạo mủ cây Cao Su

Kỹ Thuật cạo mủ cây Cao Su