banner

LỄ CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐTV CÔNG TY

LỄ CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐTV CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM
              Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc sắp xếp bộ máy tổ chức, phân công nhiệm vụ để thuận lợi cho công việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn,  Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam nói riêng.
a
  Ông Huỳnh Văn Biên Phó ban TCCB Tập đoàn công bố quyết định
               Ngày 20/12/2018  thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam ông Huỳnh Văn Biên- Phó ban Tổ chức cán bộ cùng với đoàn công tác đã công bố quyết định số 492/QĐ-HĐQTCSVN  ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc giao kiêm nhiệm vụ  Chủ tịch Hội đồng Thành Viên Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đối với ông Hà Văn Khương – Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn  kiêm Trưởng ban QLKT thay cho ông Nguyễn Tiến Đức-Phó TGĐ Tập đoàn.
            Về dự hội nghị công bố chức danh Chủ tịch HĐTV Công ty có các đồng chí trong ban Lãnh đạo Công ty và Cán bộ chủ chốt Trưởng, phó các phòng, Giám đốc các Nông trường.
a
        Ông Hà Văn Khương phát biểu nhận nhiệm vụ
           Tại buổi lễ nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐTV Công ty, ông Hà Văn Khương đã cảm ơn Lãnh đạo Tập đoàn đã ghi nhận, tin tưởng giao nhiệm vụ cho bản thân. Đồng thời phát biểu trước tập thể cán bộ chủ chốt của Công ty trong thời gian đến với vai trò là Chủ tịch HĐTV Công ty sẽ cùng với các đồng chí Cán bộ chủ chôt trong Công ty đoàn kết, chung sức một lòng , chỉ đạo công tác tổ chức SXKD Công ty ngày càng hiệu quả, ổn định, nâng cao thu nhập của CBCNV trong toàn Công ty góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
a
        Đ/c Trương Thu TGĐ Công ty tặng hoa chúc mừng.
           
 Phát biểu tại buổi lễ bàn giao chức danh chủ tịch sau một năm nhân nhiệm vụ Đ/c Nguyễn Tiến Đức đã ghi nhận những kết quả  đạt được của Công ty trong năm 2018 mặt dù do tình hình giá mủ cao su giảm, đồng thời Công ty gặp khó khăn về nguồn vốn cũng như công tác khai thác, chế biến, tiêu thụ mủ, nhưng Tập thể Lãnh đạo và CB-CNV Công ty đã chủ đông ,tính toán vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực chăm lo, đời sống của CB-CNVLĐ Công ty. Đặc biệt là tập thể ban Lãnh đạo Công ty đã sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ bản hoàn thành, tạo sự đồng thuận, đoàn kết tốt trong nội bộ để phát huy hiệu quả hoạt động SXKD.
a
   Ông Nguyễn Tiến Đức Phó TGĐ Tập đoàn phát biểu chỉ đạo
         Đồng chí chỉ đạo trong năm 2019 Công ty phải tập trung cao độ, khắc phục các hạn chế trong năm 2018 tích cực tính toán, tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo điều hành SXKD có hiệu quả và phải hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Tập đoàn giao cụ thể:
  • Sản lượng mủ khai thác: đạt từ 2.700 tấn mủ trở lên.
  • Hoàn thành đưa vào sử dụng dây chế biến mủ SVR10, 20 chậm nhất trong quý III/2019 để phục vụ tốt công tác chế biến.
  • Phải cân đối rà soát lại từng hạng mục cơ cấu trong giá thành sản xuất và tiêu thụ mủ cao su để tính toán chi tiết cụ thể nhằm chỉ đạo điều hành SXKD  hiệu quả, đảm bảo không bị lổ.
 
a
                                  Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm

                                                                                           Văn Thảo tổng hợp