banner

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019

Ngày 05-06/3/2019 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019
            Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 751/KHLT-CSVN-CĐCS ngày 04/12/2018  của Tập đoàn CNCS Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam về việc tổ chức hội nghị Người lao động năm 2019. Ngày 05-06/3/2019 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã tổ chức hội nghị Người lao động năm 2019 nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
a
Đ/c Ngô Anh Tuấn -Phó BT Đảng ủy- Chủ tịch Công đoàn thông qua chương trình 
            Về tham dự Hội nghị có Lãnh đạo địa phương là các đồng chí sỡ Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các huyện trong vùng dự án. Về phía Tập đoàn có đồng chí Lê Thanh Tú Phó TGĐ Tập đoàn CNCS Việt Nam, đồng chí Võ Việt Ngân Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam cùng các đồng  lãnh đạo các Ban của Tập đoàn. Về Công ty có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công ty, đồng chí Hà Văn Khương-TV.HĐQT-TB.QLKT Tập đoàn kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty, đồng chí Trương Thu-Bí thư Đảng ủy-Tổng Giám đốc, đồng chí Ngô Anh Tuấn-PBT Đảng ủy-Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí trong Hội đồng TV, Ban TGĐ, Ban TV Công đoàn, KSV…cùng 110 đại biểu về dự Hội nghị.
a
Đ/c Nguyễn Duy Phúc nguyên Tổng giám đốc về dự, phát biểu tại hội nghị
           Tại Hội nghị Người lao động năm 2019 đồng chí Trương Thu- Bí thư Đảng ủy-Tổng giám đốc Công ty đã thông qua báo cáo tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:
Tổng diện tích đến cuối năm 2018: 5.890,85 ha trong đó:
 • Diện tích cao su khai thác: 2.609,54 ha
 • Diện tích cao su KTCB: 3.254,93 ha
 • Diện tích cao su trồng mới: 18,93 ha đạt 100% kế hoạch
 • Diện tích cao su tái canh: 7,45 ha đạt 100% kế hoạch
        Tổng sản lượng khai thác: 1631 tấn cao su đạt 100% kế hoạch Tập đoàn giao ( điều chỉnh). Tuy nhiên vẫn giảm 145 tấn so với năm 2017 do có đến 536 ha cao su khai thác không có lao động cạo mủ.
        Chế biến: 1.565 tấn mủ đạt 95,92% kế hoạch, tiêu thụ 1.960 tấn mủ tăng hơn năm 2017 là: 215 tấn mủ.
Tổng doanh thu: 53,89 tỷ đồng tăng hơn năm 2017 là 2,6 tỷ đồng.
Nộp ngân sách: 1,732 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.
Thu nhập bình quân đạt; 3.217.000 đồng/người/tháng.
a
Đ/c Trương Thu-Tổng giám đốc Công ty  báo cáo tổng kết
         Bên cạnh những chỉ tiêu đạt được báo cáo cũng đã nêu ra các hạn chế chưa hoàn thành trong năm đó là: Hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 vẫn bị thua lỗ, chưa bố trí được lao động cạo 100% diện tích khai thác, vẫn còn tình trạng trộm cắp mủ, bớt xén sản phẩm mủ trong việc khai thác. Đây là vấn đề cấp bách đặt ra trong Hội nghị để năm 2019 cần đưa ra những biện pháp, giải pháp tối ưu để khắc phục triệt để những hạn chế này, nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty đề ra.
a
Đ/c  Lê Thanh Tú Phó TGĐ Tập đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tú –Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã đánh giá cao về truyền thống của Công ty Cao su Quảng Nam đã đưa cây cao su về trên mảnh đất Quảng Nam trong hơn 20 năm thành lập và phát triển bằng mồ hôi, nước mắt, có thể nói là xương, máu… của các thế hệ đi trước mới có được Công ty ngày hôm nay, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo và CBCNV hiện tại phải biết gìn giữ và phát huy truyền thống, giá trị đó trong thời gian tới để không phụ lòng các thế hệ cha, anh đi trước.
         Đồng thời cũng đã biểu dương những thành tích đạt được của tập thể CBCNV trong năm 2018 dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng đã giữ vững ổn định, tập thể CBCNV đoàn kết, đảm bảo đầy đủ tiền lương, thu nhập ổn định cho CNVLĐ và hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
         Đồng chí cũng đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu để khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018 của Công ty, đồng thời định hướng rõ nét những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho Công ty trong năm 2019 để thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn giao.
         Thay mặt đoàn chủ tịch đồng chí Trương Thu đã cảm ơn, ghi nhận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Tú- Phó TGĐ Tập đoàn đồng thời đưa vào Nghị quyết của Hội nghị người lao động. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty đó là:
 • Chăm sóc diện tich vườn cây KTCB: 2.897,06 ha.
 • Tổ chức khai thác toàn bộ diện tích: 2.992,29 ha.
 • Sản lượng khai thác: 2.700 tấn mủ quy khô
 • Mua mủ cao su tiểu điền: 100 tấn.
 • Tiêu thụ: 3.000 tấn.
 • Tổng doanh thu: 93 tỷ đồng.
 • Lợi nhuận: 3,08 tỷ đồng.
 • Thu nhập bình quân trên mức lương tối thiểu vùng
 • Hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước
 • Đầu tư, xây dựng mở rộng, lắp đặt dây chuyền chế biến mủ: SVR 10,20 công suất 02 tấn/ giờ tại Hiệp Đức hoàn thành đưa vào sủ dụng quý III/2019.
 • Xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng những diện tích cao su ngưng đầu tư khoản 400 ha sang trồng cây bản địa gỗ lớn.
a
            Kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Thanh Tú, đồng chí Hà Văn Khương và đồng chí Trương Thu đã trao bằng khen của Tập đoàn CNCS Việt Nam cho 03 tập thể và 52 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn ngày càng vững mạnh.

                                                                                                                         Văn Thảo