banner

NTCS Hiệp Đức tổ chức lễ phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 18/9/2018 NTCS Hiệp Đức tổ chức lễ phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi hoàn thành kế hoạch SXKD 2018.
         Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2018), kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2018) trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017. Lãnh đạo và Công đoàn NTCS Hiệp Đức  phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi, thi đua nước rút 3 tháng cuối năm hoàn thành  kế hoạch SXKD năm 2018.
a

           Về dự lễ phát động thi đua có Đ/c Ngô Anh Tuấn- Phó BT Đảng bộ-CT Công đoàn-TP.TCHC-LĐTL, Đ/c Trương Văn Thành-TP. KH-XDCB, Đ/c Lê Văn Thuận thường trực Vp Đảng ủy-TP.TĐTTVT, Đ/c Nguyễn Minh Thái-TP.QLKT, các đ/c phòng ban Công ty và hơn 70 CBCNV-LĐ của NTCS Hiệp Đức.
a

            Đ/c Lê Văn Dũng giám đốc NTCS Hiệp Đức đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, chăm sóc vườn cây, khai thác mủ trong 9 tháng đầu năm:
          Đầu năm 2018 thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh phấn trắng đã làm giảm sản lượng mủ vườn cây khai thác. Nông trường đã chủ động, vượt qua khó khăn chỉ đạo quyết liệt công tác khai thác mủ để cố gắng đảm bảo đạt kế hoạch Công ty giao. Uớc đạt SL 9 tháng/2018: 300 tấn mủ quy khô, chăm sóc vườn cây KTCB 548,16 ha, trả đầy đủ tiền lương cho người lao động kịp thời, tổng tiền lương đã chi trả là hơn 6,25 tỷ đồng…
a

          Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Ngô Anh Tuấn- Phó BT Đảng bộ-CT Công đoàn-TP.TCHC-LĐTL Công ty ghi nhận những kết quả đạt được của NTCS Hiệp Đức trong thời gian qua của năm 2018.
a

        Tuy nhiên  tiến độ khai thác mủ vẫn còn chậm sản lượng chưa đạt kế hoạch như mong đợi, Đ/c Ngô Anh Tuấn đã chỉ đạo trong thời gian 3 tháng  nước rút còn lại toàn thể CB-CBVLĐ Nông trường cao su Hiệp Đức phải ra sức thi đua, lao động sản xuất giỏi, phải quyết liệt tập trung khai thác mủ đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy phạm để hoàn thành và vượt sản lượng mủ Công ty giao. Đặc biệt phải quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động  đảm bảo chi trả kịp thời đầy đủ tiền lương, nâng cao thu nhập để ổn định cuộc sống gắn bó với vườn cây cao su, Nông trường và Công ty.
a

                                                    CN-LĐ tham gia buổi lễ
      Đ/c Lê Ngọc Quy phó giám đốc -CTCĐ NTCS Hiệp Đức phát động phong trào thi đua 3 tháng nước rút năm 2018.
a

          Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua trong công nhân viên chức-lao động và hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của tổ chức Công đoàn; trong đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức-lao động.
          Vận động cán bộ, công nhân viên chức và người lao động Nông trường tập trung phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng Công ty giao:
a

                  Các đ/c TTSX ký giao ước thi đua nước 3 tháng cuối năm

         Phấn đấu khai thác trên 800 tấn mủ quy khô, chăm sóc tốt vườn cây KTCB, trả đầy đủ tiền lương, của CB-CNVLĐ Nông trường kịp thời đảm bảo ở mức khá, ổn định.
a

                        Nguyễn Văn Phát CN Nông trường phát động thi đua

                                                                                                                                                                  V.Thảo P.TĐ-TT-VT