banner

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KHAI THÁC MỦ CAO SU

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Tuyển dụng Công nhân khai thác mủ Cao su tại Nông trường Cao su Hiệp Đức.
Địa chỉ làm việc: NTCS Hiệp Đức - xã Phước Gia - huyện hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam.

.