banner

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cao su Quảng Nam tham gia Hiến máu Tình nguyện đợt 2 năm 2022

Chương trình được tổ chức tại huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành cùng các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tuần qua, với hơn 400 lượt người tham gia hiến máu, thu về hơn 350 đơn vị máu trên mỗi huyện.
 

ĐVTN Cao su Quảng Nam tham gia hiến máu tại địa điểm huyện Thăng Bình.

       Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-BCĐ ngày 11/11/2021 của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện Tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện công tác vận động Hiến máu Tình nguyện năm 2022 và Công văn số 240/CĐCS – TGNC ngày 18/4/2022 của Công đoàn Cao su Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tình nguyện, giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2022” và Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X năm 2022 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

ĐVTN Cao su Quảng Nam kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Các Công đoàn viên và Đoàn viên thanh niên Công ty tham gia hiến máu tại địa điểm huyện Núi Thành.

        Trong tuần qua, hơn 30 công đoàn viên và đoàn viên thanh niên Công ty đã tham gia hoạt động ý nghĩa này. Đây là hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình nhân ái, thương yêu cộng đồng, góp phần chia sẻ nỗi đau đối với người bệnh và khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc trong toàn cộng đồng người Việt Nam.

Đài Trang