banner

Ông Trần Công Kha giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Hưng giữ chức Tổng Giám đốc VRG

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của VRG – Công ty cổ phần được tổ chức vào ngày 12/1/2022, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ giữ chức danh Tổng Giám đốc VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
Lãnh đạo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT, ông Trần Công Kha (thứ hai, bên phải) và ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG (thứ hai, bên trái)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua giao diện EzGSM. Số lượng cổ đông tham dự Đại hội gồm có 78 đại biểu, số lượng đại biểu được ủy quyền là 5.050 cổ đông đại diện cho 3.907.589.930 cổ phần.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng 8 thành viên HĐQT VRG – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng lẵng hoa của Ủy ban cho HĐQT VRG
Các đại biểu tham dự Đại hội trực tiếp tại trụ sở VRG
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua thành phần HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, gồm có: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn; Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Ban kiểm soát VRG – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đã bầu HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 8 thành viên, bao gồm: ông Huỳnh Văn Bảo; ông Nguyễn Hay; ông Phan Mạnh Hùng; ông Lê Thanh Hưng; ông Trần Công Kha; ông Hà Văn Khương; ông Phạm Văn Thành; ông Trần Ngọc Thuận. Trong đó, ông Trần Công Kha được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT VRG, ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT được tín nhiệm giữ chức danh TGĐ VRG.
 

Ban kiểm soát VRG gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Minh Đức; ông Đỗ Khắc Thăng; ông Võ Văn Tuấn. Trong đó, ông Đỗ Khắc Thăng được tín nhiệm giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chúc mừng các thành viên được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia HĐQT và giữ các chức danh quan trọng của VRG – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông nhấn mạnh: “Thay mặt Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tôi biểu dương, ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực của HĐQT VRG giai đoạn 2018 – 2021 đã điều hành, quản lý giúp VRG đạt được những kết quả rất ấn tượng. Tôi cũng bày tỏ sự vui mừng khi các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã thống nhất cao bầu các đồng chí tham gia vào HĐQT và HĐQT cũng đã tín nhiệm thống nhất đề cử các đồng chí giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VRG – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thời gian tới dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tin tưởng và kỳ vọng các đồng chí trong HĐQT mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng ngành cao su Việt Nam, phát huy tốt những kết quả VRG đạt được trong thời gian vừa qua để điều hành VRG tiếp tục đạt được những dấu ấn mới, có bước đột phá mới, xây dựng VRG phát triển bền vững”.

Theo Tạp chí Cao su Việt Nam.