banner

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tuyển dụng Công nhân lao động làm việc tại Nhà máy Chế biến mủ Cao su.
Địa chỉ: Thôn 2 - xã Sông Trà - huyện Hiệp Đức - tỉnh Quảng Nam.
.